جدیدترین ویدیوها

همراز من
369 مشاهده · 3 سال پیش

⁣ هوش ⁣هیحانی چیست؟
آیا میتوان آن را افزایش داد؟
چگونه؟

همراز من
383 مشاهده · 3 سال پیش

هوش ⁣هیحانی چیست؟
آیا میتوان آن را افزایش داد؟
چگونه؟

همراز من
375 مشاهده · 3 سال پیش

⁣در این ویدیو راجع به خوشبینی صحبت می کنیم.
خوش بینی یعنی چه و اینکه شما آدم خوش بینی هستید؟

همراز من
322 مشاهده · 3 سال پیش

در این ویدیو راجع به خوشبینی صحبت می کنیم.
خوش بینی یعنی چه و اینکه شما آدم خوش بینی هستید؟

همراز من
563 مشاهده · 3 سال پیش

⁣⁣چه رفتارهایی منجر به خیانت می شود؟
نظراتتون رو کامنت کنید.

همراز من
457 مشاهده · 3 سال پیش

⁣چه رفتارهایی منجر به خیانت می شود؟
نظراتتون رو کامنت کنید.

همراز من
368 مشاهده · 3 سال پیش

⁣⁣⁣مغز فرزندمان را کوچک میکنیم اگر ...
چه مواردی روی مغز فرزندان ما اثر دارد؟
آیا تا بحال رفتاری انجام داده اید که باعث این امر شود؟

همراز من
247 مشاهده · 3 سال پیش

⁣⁣مغز فرزندمان را کوچک میکنیم اگر ...
چه مواردی روی مغز فرزندان ما اثر دارد؟
آیا تا بحال رفتاری انجام داده اید که باعث این امر شود؟

همراز من
295 مشاهده · 3 سال پیش

⁣چرا بعضی کودکان به اصطلاح بد غذا هستند؟
راهکار چیست؟

همراز من
291 مشاهده · 3 سال پیش

چرا بعضی کودکان به اصطلاح بد غذا هستند؟
راهکار چیست؟

همراز من
388 مشاهده · 3 سال پیش

چرا بعضی افراد در شغل و روابط عاطفی موفق هستند؟ و چرا بعضی در کار موفق هستند اما در روابط عاطفی خیر؟

همراز من
292 مشاهده · 3 سال پیش

⁣⁣روش های حفظ رابطه زناشویی و ⁣پیشگیری از خیانت موضوع این قسمت از ویدیوی آموزشی ما هست.

همراز من
343 مشاهده · 3 سال پیش

⁣⁣⁣روش های حفظ رابطه زناشویی و ⁣پیشگیری از خیانت موضوع این قسمت از ویدیوی آموزشی ما هست.

همراز من
349 مشاهده · 3 سال پیش

⁣علل خجالت در کودکان و راهکارهای رفتاری مربوطه

همراز من
501 مشاهده · 3 سال پیش

⁣علل خجالت در کودکان و راهکارهای رفتاری مربوطه

همراز من
515 مشاهده · 3 سال پیش

علل خجالت در کودکان و راهکارهای رفتاری مربوطه

همراز من
408 مشاهده · 3 سال پیش

تو زندگی زناشویی گاهی باید قهر کنی؟
آیا قهر یک خشونت است؟

همراز من
302 مشاهده · 3 سال پیش

⁣مهربانی چیست ؟ چگونه در مقابل مهربانی تشکر کنیم؟
علت کمرنگ شدن مهربانی

همراز من
566 مشاهده · 3 سال پیش

⁣تو این ویدیو یه روش آسون رو برای کنترل خشم توضیح میدیم!

همراز من
466 مشاهده · 3 سال پیش

⁣⁣⁣⁣اگر دوست داريد فرزندتون تو محيط مجازي آسيب نبينه در اين ويديو با ما همراه باشيد.

نمایش بیشتر